เกี่ยวกับเรา

“สุขภาพของเรา เราดูแลเองได้” YesMom เพื่อนผู้สร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง

เราทำอะไร

เราสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้หญิงและครอบครัว โดยใช้ระบบ “แมทชีน เลิร์นนิ่ง (machine learning)” วิเคราะห์ข้อมูล และส่งตรงชุดความรู้สุขภาพแบบส่วนตัวที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์ให้กับผู้ใช้

YesMom – ไข่ตกและภาวะเจริญพันธุ์ คือแอพพลิเคชั่นแรกของเรา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้หญิงในการดูแลสุขภาวะทางเพศ จนสามารถติดตามรอบเดือนได้อย่างแม่นยำ หรือตั้งครรภ์ได้อย่างมั่นใจ โดยเราต้องการให้ผู้หญิงมีความรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของตัวเอง เข้าใจอาการต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสังเกตความผิดปกติที่อาจบอกปัญหาสุขภาพได้

ในอนาคต เราจะสรุปข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นจากการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการพูดคุยกับคุณหมอในสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือส่งให้คุณหมอที่คอยให้คำปรึกษาโดยตรงผ่าน
ฟังก์ชั่น “เอ็กซ์เพิร์ท แชท (Expert Chat)” ในแอพ YesMom

ความรู้และบทความทางวิชาการของ YesMom ได้รับความร่วมมือโดย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

Peter Macquart-Moulin

(ปีเตอร์ แมคควาท-มูแลง)

CEO & Co-Founder

Nithima Ducrocq

(นิธิมา ดูโครค์)

COO

Angkhana Tongpool

(อังคณา ทองพูล)

Editor

Bonné Phuangphet

(ธปัน พวงเพชร)

Head of Content

Pornthep Pornsiricherd

(พรเทพ พรศิริเชิด)

Social Media, Community and Content Writer

William Sandin

(วิลเลียม แซนดิน)

CTO

Prapagorn Saethan

(ประภากร แซ่ตัน)

Mobile Developer

Christoph Casimir Odermatt

(คริสโทฟ แคสิเมียร์ โอเดอร์แม็ทท์)

Data Scientist