การแท้งบุตรคืออะไร…ป้องกันยังไงดี

การแท้งบุตรคืออะไร…ป้องกันยังไงดี

การแท้งบุตร (Miscarriage) คือภาวะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ที่อาจเกิดได้ทันทีหลังจากการปฏิสนธิ หรือในช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งอัตราการแท้งบุตรในระยะแรกสามารถเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ 50-75 โดยอาจเกิดขึ้นโดยที่คุณแม่ไม่รู้ตัวเลย...